Space management

Hur kan du få ut mesta möjliga av dina lokaler med hjälp av space management?

Space management med diskreta sensorer och enkla data

Med våra sensorer och data kan du snabbt få en överblick över hur hela utrymmet används på din arbetsplats – spara pengar, optimera layouten och arbeta med ESG och hållbarhet genom space management.

Vi kan hjälpa dig att mäta både på rumsnivå med vår RoomAlyzer MINI och på skrivbordsnivå med vår lilla skrivbordssensor MICRO, som bara väger tre gram och är den mest diskreta sensorn på marknaden. Alla data finns på ett och samma ställe. Du får jämförande översikter, värmekartor och analyser som visar vilken av din utrustning som används mest/minst – och mycket mer. Med Space Management får du enkla data så att du kan vidta åtgärder och få ut mesta möjliga av ditt utrymme.

Bättre användning av kontoret och arbetsplatsen tack vare kunskap och data

RoomAlyzer bidrar till space management genom att ge dig en överblick över :

 • Bord: Mät hur ofta dina bord används. Kan några av dem tas bort? Eller finns det rum där du verkligen behöver bord? Våra sensorer kan anslutas direkt till ditt bokningssystem.
 • Mötesrum: Sitter det 2 eller 12 personer i rummet när det används? Har ni för många eller för få mötesrum? Kan de byggas om eller delas upp i flera rum?
 • Kontor: Hur många personer använder de stora kontoren? Kanske kan ni nöja er med en mindre och billigare hyra? Eller hyra ut en våning till andra. Kan ni utnyttja era ytor bättre, använda dem mer effektivt och lägga pengarna på något annat?
 • Föreningslokaler: Används de hela tiden, som föreningen skulle säga, eller bara ibland? Kan flera organisationer dela på en lokal?
 • Klassrum: har vi lediga rum? Hur många är det egentligen som använder lokalerna när det är lektioner?
 • Rummen: kan värmen sänkas vissa dagar? Eller finns det plats för andra klasser?

MICRO bordssensor - en liten, effektiv trådlös sensor med lång batteritid

Om du vill mäta den faktiska användningen av dina bord och mötesrum är MICRO bordssensor den perfekta lösningen för space management… De små sensorerna är inte större än ett frimärke och kan snabbt och enkelt monteras under borden. Därifrån sänder de trådlöst och förser dig med tydliga data i RoomAlyzer-systemet. Datan visas i form av siffror, grafer och olika typer av statistik och analyser, beroende på dina behov. Samtidigt kan du använda etiketter för att spåra specifika grupper av sensorer. Uppgifterna kan också överföras, t.ex. till det bokningssystem som du använder.

Sensorerna har en livslängd på åtta år och är kopplade till webben via en cloud connector som hanterar många bord och kvadratmeter på en gång. I övrigt finns det inga kablar. Inget av dessa element behöver störa ditt Wi-Fi, så lösningen är redo att installeras och komma igång och hjälpa dig med space management.

Effektiv översikt: Varför är Space Management meningsfullt?

Som fastighets- och driftschef har det på många ställen blivit svårare att bedöma: Hur mycket utrymme behöver vi egentligen? Vi har gått igenom en omvandlingsfas där många av oss i allt högre grad arbetar hemifrån, så vi är inte på kontoret lika mycket som vi brukade vara. En del av oss kanske också är borta från kontoret ofta.

Oavsett skälet kan du som verksamhetschef känna att dina mötesrum, skrivbord och arbetsstationer skulle kunna användas mer effektivt om du visste hur mycket de faktiskt används. Våra sensorer kan ge dig en exakt bild av hur dina kvadratmeter och kontor faktiskt används – och vid vilken tid på veckan eller dagen. All data samlas in i RoomAlyzer-systemet och kan även skickas till system som du redan arbetar med. Det innebär att du får dokumentation som du kan använda för att motivera eventuella förändringar. Space management och facility management har mycket med varandra att göra.

Snabb och enkel installation av sensorer för space management

En av fördelarna med RoomAlyzer-systemet är att våra sensorer är enkla att installera. Ingen av sensorerna för space management behöver kopplas in, eftersom de är trådlösa. Dessutom kan de i de flesta fall installeras med hjälp av den dubbelhäftande tejp som medföljer.

Om du behöver installera många små MICRO-bordsgivare kan vi vanligtvis göra det åt dig, och vi ser till att ordna installationen utanför normal kontorstid för att inte störa dina anställda. Vi kan nästan alltid slutföra installationen på en enda dag.

Så snart vi har installerat sensorerna för space management ordnar vi ett kick-off-möte så att du kan börja använda dina data. All data samlas in i RoomAlyzer-systemet och kan även skickas till system som du redan arbetar med. Vi hjälper dig gärna med integrationen, men också med kommunikationen med dina medarbetare. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen förstår varför åtgärderna vidtas och att det inte bara handlar om hållbarhet och besparingar, utan också om att skapa en layout som bättre tillgodoser allas behov.

Du får data som tagits fram i samarbete med fastighetsförvaltare

När du arbetar med space management och vill förbättra användningen av ditt utrymme är det data som räknas. Därför har vi haft ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att RoomAlyzer-systemet visar dig relevant data för att optimera utrymmesutnyttjandet och använda datan för space management.

 • I systemet har du data som bland annat visar
 • Vilka bord är tillgängliga och vilka används för närvarande?
 • Vilka bord och rum används vilka dagar och vid vilka tidpunkter?
 • Hur många bord och rum är lediga totalt sett och hur länge?
 • Vi använder grafer, planritningar och värmekartor för att ge dig en snabb och enkel överblick.
 • I mötesrum kan vi visa både Hur mycket och när används mötesrummet?
 • Och hur många personer som befinner sig i mötesrummet när det används?
 • Vi arbetar med bokningssystem och är alltid glada att kunna skapa integrationer. 


Vad kan jag göra med sensorbaserad space management?

Sensorbaserad space management kan hjälpa dig att spara pengar, förbättra utformningen av dina lokaler för medarbetarna och göra din utrymmesverksamhet betydligt mer hållbar (ESG), allt på samma gång. Genom att optimera och hantera användningen av lokaler som kontor, klassrum, mötesrum och gemensamma utrymmen kan du uppnå flera olika mål för din fastighetsförvaltning på samma gång.

Data från sensorer för space management ger dig exakt information som hjälper dig att planera ett kontors arbetsyta genom att analysera kraven för bland annat kontor, mötesrum och gemensamma utrymmen. Du kan ta reda på hur flödet av människor ser ut på en arbetsplats under en vecka eller en dag. Dessa data kan också hjälpa dig att optimera inköps-, energi- och städbehov. Du kan spara mycket pengar genom att hyra mindre utrymme eller undvika att bygga nytt eftersom du utnyttjar det du har på ett bättre sätt. Space management har också en betydande inverkan på din miljöprofil och kan i själva verket vara den största energioptimering du kan göra.